SI1F7645B

SI1F7645B

Universal

8017709262792

60 CM INDUKTIONSHÄLL MED 1 MULTIZON OCH FASETTSLIPAD FRAMKANT FLEXI4ZONE

Mer detaljer

11 995 kr

På lager

Svart glaskeramik
Touchkontroll
4 induktonszoner:
Vänster fram - Induktion - Flexi4Zone - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 22 cm
Vänster bak - Induktion - Flexi4Zone - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 22 cm
Höger fram - Induktion enkel - 1800 W - Booster 2800 W - Ø 18 cm
Höger bak - Induktion enkel - 2300 W - Booster 3200 W - Ø 21 cm

Eco-Off
Eco-Heat
Flexi4Zone: 459x214 mm
14 effektnivåer för varje zon
Varje zon har en display som visar effektnivå /
restvärme / resterande tillagningstid
Automatisk avstängning när kokkärl tas bort
Kokkärlsavkänning
Överkokningsskydd
Markering för minsta storlek för kokkärl
Funktionsspärr (barnsäkring)
Automatisk säkerhetsströmbrytare
Auto-Vent
Flexi-Heat
Anslutningseffekt: 7200 W

Ersätter SIM561B

Utforska Universal

Smeg rekomenderar