Gasspis 100 cm

Gasspis 100 cm

TYP AV HÄLL
TYP AV UGN
BREDD
ESTETISK LINJE
Energiklass (ny)
Antal ugnar
Antal brännare/zoner
Rengöring