Gas/induktionshällar

Gas/induktionshällar

TYP AV HÄLL
BREDD
ESTETISK LINJE
Antal brännare/zoner
UTFÖRANDE