Användning av cookies

När du navigerar på smegshop.se samlar vi data, såsom din dators IP-adress samt sidorna du besöker.

Dessa data samlas från alla användare för att försäkra oss om att alla funktioner fungerar optimalt och att besökarnas upplevelse av navigationen på sidan är så enkel som möjligt. SMEG samlar inga data för kommersiella ändamål eller för att identifiera besökaren. Besökaren förblir anonym. Cookies sparas i relevanta loggar och kan endast visas för myndigheter i extrema fall, då detta begärs av en domstol.

Vad är Cookies?
Cookies är information som delas mellan en SMEG server och din dator, och tillåts generera statistik på sidor som besöks anonymt av användare. Den samlade datjan läses sedan av i ett samlingsformulär för att förstå sidans effektivitet samt upplevelsen av navigerandet. De cookies som används, innehåller därför inga personliga uppgifter om användare. Majoriteten av webbläsare kan upptäcka nya cookies samt be om godkännande. Är din webbläsare inställd på att ej godkänna cookies, kommer det att bli svårt att navigera på sidan.

Vilka cookies använder vi oss av och varför?
Vi använder oss av de 4 Google Analytics cookies nedan som mäter navigeringsdata:

_utma   
 2 år från första användning eller uppdatering. Används för att urskilja användare i sessioner.Denna cookie skapas då javascript kör en kontroll av förekomsten av _utma cookies. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

_utmb    
30 minuter från första användning eller uppdatering.Fastställer nya sessioner/besök.Denna cookie skapas då javascript kör en kontroll av förekomsten av _utma cookies. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

_utmc    
Då sessionen avslutas.Fastställer nya sessioner/besök.Denna cookie fungerar som _utmb och säkerställer läsbarheten av data i nya sessioner och besök även om Analytics kod är inaktuell.

_utmz
6 månader från första användning eller uppdatering. Fastställer källan till ett besök på sidan (t.ex. från en sökmotor eller via t.ex. en annons). Denna cookie skapas då javascript är fullgjort och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

Önskar du att avinstallera Google Analytics cookies, vänligen se följande sida; tools.google.com/dlpage/gaoptout
För att förbättra din navigation ytterligare använder vi två andra cookies.

slash_home    
Förinställd förfallotid är 2 timmar. Används för att förhindra att användaren återgår till förstasidan varje gång förfallotiden går ut.Denna cookie skapas då en användare besöker förstasidan (med bilden och länken ”enter”).

PHPSESSID    
Förinställd förfallotid är30 minuter. Används för att fastställa nya besökare/sessioner.Denna cookie skapas då du startar en ny session och tas bort då du avslutar sessionen.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vilken information samlar vi in om dig?

All information som du tillhandahåller med via antingen en beställning, ett formulär eller via upprättande av ett konto på smegshop.se.Personuppgifter som samlas in är uppgifter om förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad, land, företag (inte obl.) telefonnummer samt epost.

Vi sparar även information som du själv frivilligt skriver in i under övriga fält.

Smeg sparar även historik över dina beställningar samt avbrutna köp.

Smeg sparar all skriftlig konversation med dig som sker elektroniskt.  

All information sparas hos tredje part. Smeg har vidtagit rimliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda att denna information. Observera att trots dessa åtgärder är ingen webbsida, internetöverföring, datorsystem eller anslutning helt säker.

Du kan närsomhelst via epost (info@smegshop.se) informera oss att du inte längre önskar att Smeg sparar information om dig.

Hur använder vi din information?

Smeg använder personuppgifter som underlag för administrera beställningar, för kommunikation med dig som kund samt analyser av verksamheten.

Smeg vidarebefordrar din information till företag som tillhandahåller tjänster (såsom transportföretag) i samband med leverans av en eller flera produkter eller i syfte att avtala om tid och datum för leverans.  Smeg ansvarar inte för hur tredje part använder sig av denna information i andra syftet än vad Smeg anlitar dem för.  

Smeg kan även kombinera insamlad information i syften som överensstämmer med denna personpolicy så länge du gett ditt samtycke.

I andra syften med ditt medgivande som t.ex. reklam via epost angående kampanjer och specialerbjudande om våra produkter. Du kan närsomhelst via epost (info@smegshop.se) informera oss att du inte längre önskar direktreklam.

Tillgång till din information
Du har rätt enligt nordisk personuppgiftslagstiftning att begära ut all information Smeg samlat in om dig eller att få felaktig information korrigerad.

Hur länge sparar vi din information?
Smeg sparar din information endast så länge som är nödvändigt för det syfte den samlats in.