Historia

ÖVER 65 ÅRS PASSION OCH AFFÄRSVISIONER

SMEG grundades av Vittorio Bertazzoni från Guastalla, som är en stad nära Reggio Emilia i norra Italien.Företaget är i dag en av landets ledande tillverkare av vitvaror och hushållsmaskiner. Familjen Bertazzoni har en historia av entreprenörskap som börjar redan på 1600-talet. Från att ha börjat som smeder började familjen så småningom att ägna sig åt att bygga kök. De första Bertazzoni-köken visades upp vid världsutställningen i Milano år 1906.År 1948 i en period av  ekonomisk tillväxt och snabb stadsbildning som skulle förändra de befintliga sociala strukturerna på djupet, upprättades Smegprojektet. Människors livsstil och livsmönster förändrades radikalt. Det nya konceptet med kärnfamiljen växte fram. Antalet yrkesarbetande kvinnor ökade. Dessa faktorer inspirerade Smeg att utveckla produkter som uppfyllde nya tekniska krav och som revolutionerade människors hemmamiljöer. Vitvaror och hushållsmaskiner började betraktas som statussymboler och skulle komma att förändra människors livsstil för gott. Hushållsarbetet blev med ens mycket enklare, och människor fick mer tid över till annat. Hushållssysslor kunde till och med vara roliga!

Under senare delen av 1950-talet lanserade Smeg en av de första gasspisarna med automatisk avstängning, säkerhetsventil för ugnen och funktion för programmering/timer. År 1963 lanserade företaget sitt tvätt- och diskmaskinsprogram, som år 1970 innehöll en världsnyhet: en 60 cm-diskmaskin med plats för 14 kuvert. Några år senare lanserade företaget de allra första hällarna och ugnarna för inbyggnad. Man började då på allvar samarbeta med internationellt kända arkitekter och designers. På 1990-talet utökade Smeg sitt produktprogram ytterligare, med till exempel vaskar, fläktar och färgglada kylskåp i 50-talsstil. Dessa blev snart världskända och specifika för varumärket Smeg.

Efter att Smeg befäst sin ställning i vitvarubranschen har företaget också förgrenat sig till andra områden och skapat nya divisioner. Man vänder sig till olika yrkesgrupper och levererar produkter för restauranger och utrustning för hälso- och sjukvård.

I dag leds Smeg av den tredje generationen Bertazzoni-entreprenörer – fortfarande med företagets ursprung i namnet: ”Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla” som fritt översatt betyder ”Emilianska metallemaljeringsverken i Guastalla”.