Piano

VITVAROR OCH HUSHÅLLSMASKINER I PIANO DESIGN: EN HELT NY ARKITEKTUR


Arkitektur är en etikett som kan sättas även på produkter som används i ett hushåll. Det finns två saker som man omedelbart kommer att tänka på: service och minne. Service eftersom objekt som till exempel byggnader måste uppfylla en viss funktion: de måste "tjäna" människorna och fylla sin funktion på ett effektivt sätt.  Minnen eftersom idéer och projekt inte bara kommer ur tomma luften. De representerar i stället en lång historia av former, funktioner och känslor.

Smegs Piano Design-serie återspeglar fullt ut dessa grundprinciper och det här sättet att planera och formge. Hällarna och inbyggnadsugnarna är resultatet av en stark och bestående tradition: stabila, praktiska och nödvändiga objekt som gör köket till en varm och välkomnande plats att vistas på. Traditionella koncept tillämpade i moderna miljöer skulle man kunna säga.

Förekomsten av stål och glas skapar enhetlighet och ljus. Dessa material gör också att ljuset reflekteras på ett effektfullt sätt som förstärker objektens elegans.